Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik u uit welke persoonsgegevens ik verzamel en met welk doel. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring contact willen opnemen, dan kan dat via bovenstaande contactgegevens.

 

Persoonsgegevens

Ik, Bianca Lobbezoo, ben hypotheekadviseur. Via deze website informeer ik u over mijn dienstverlening en heeft u de mogelijkheid om contact met mij op te nemen. Daarbij verwerk ik persoonsgegevens en in een aantal gevallen werk ik samen met andere organisaties en bedrijven waarmee ik gegevens deel.

Wanneer u gebruik maakt van mijn diensten laat u gegevens achter, dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De persoonsgegevens die door mij verwerkt kunnen worden zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • FinanciĆ«le gegevens

 

Doeleinden

De bovenstaande gegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden:

 

 • Om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen
 • Om een hypotheek aanvraag te kunnen doen
 • Om u een factuur te kunnen toezenden

 

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u heeft verstrekt kunnen aan derden worden doorgegeven wanneer dit noodzakelijk is voor de hypotheekaanvraag. Uw gegevens worden verder aan niemand verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. De persoonsgegevens die ik verwerk en bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is is voor het doel waarvoor ik ze verkregen heb. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer ik deze nodig heb voor het leveren van mijn diensten. Wanneer de wet echter een verplichte bewaartermijn noemt, zullen uw gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.

 

Inzage recht en wijzigen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door mij worden verwerkt in te zien en/of te wijzigen. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

 

Klantenrecht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u klachten heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Natuurlijk kunt u uw klacht eerst bij mij neerleggen, maar mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons